It's ok to take tourist pictures!

NYC Photo Safari tours

It's ok to take tourist pictures! --NYC Photo Safari